210 9352414

Νέος Αναπτυξιακός για Τουριστικά Καταλύματα

Λάβετε έως και 5εκ. ευρώ επιδότηση για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων!

75% επιδότηση για ξενοδοχεία, camping, glamping και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 29.12.23

Μπορείτε να αποκτήσετε ή να αναβαθμίσετε το τουριστικό σας κατάλυμα
με επιδότηση ως και 5εκ. ευρώ.

Εκσυγχρονίστε την επιχείρησή σας και αυξήστε το πελατολόγιο σας με τις δυνατότητες που σας δίνει το πρόγραμμα:

Μην χάσετε την επιδότηση που δικαιούστε!

Ενημερωθείτε σήμερα για το ποσό που μπορείτε να λάβετε.

Πραγματοποιήστε τα επαγγελματικά σας σχέδια με την βοήθειά μας!

Επιδοτηθείτε με το 75% για επενδύσεις με ελάχιστο ύψος:

Ενημερωθείτε σήμερα για την επιτυχή κατάθεση της αίτησής σας με απλά και σίγουρα βήματα!

Λύνουμε όλες σας τις απορίες…

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι εννοείται, το πρόγραμμα αφορά και την ίδρυση Τουριστικών μονάδων, την επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που στοχεύουν στην αναβαθμισμένη ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών και σε ολοκληρωμένες μορφές τουριστικών καταλυμάτων.

Σαφώς και μπορείτε. Δείτε όλες τις κατηγορίες που μπορούν να λάβουν επιδότηση:

 • Ίδρυση και επέκταση Ξενοδοχείων 4 αστέρων
 • Εκσυγχρονισμό Ξενοδοχειακών μονάδων με αναβάθμιση σε 3 αστέρια
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό Camping από 3 αστέρια
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών μονάδων
 • Ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (CONDO HOTELS)
 • Τουριστικές Εγκαταστάσεις
 • Glamping
 • Συνεδριακά κέντρα
 • Τουριστικούς λιμένες
 • Θεματικά πάρκα
 • Ιαματικό τουρισμό
 • Καταδυτικό τουρισμό
 • Κέντρα αναζωογόνησης και spa
 • Κέντρα Θαλασσοθεραπείας
 • Προπονητικό τουρισμό
 • Αγροτουρισμό, Γεωτουρισμό
 • Πολυλειτουργικά αγροκτήματα
 • Οινοτουρισμό

Η EspaBCLA αναλαμβάνει την υποστήριξη της επιχείρησής σας και την προετοιμασία για την σύνταξη της επενδυτικής σας πρότασης. Κατόπιν, την υπαγωγή της στον Αναπτυξιακό νόμο και την παρακολούθησή της μέχρι την τελική εκταμίευση!

Οι υποβολές αιτήσεων θα γίνονται έως 5/12/2022. Καλό θα ήταν να κινηθείτε άμεσα
ώστε μαζί να επιτύχουμε την επιδότησή σας.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αξιολογηθεί με συγκριτική αξιολόγηση, και για έργα άνω καθορισμένου προϋπολογισμού στην διαδικασία αξιολόγησης θα ενέχεται ορισμένος από το Υπουργείο ορκωτός λογιστής. Η επίβλεψη του ορκωτού θα διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Με αυτό εξασφαλίζεται η αδιάβλητη αξιολόγηση. Ο χρόνος από την υποβολή επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

Συνήθως ο χρόνος για την αξιολόγηση και τις επιλέξιμες αιτήσεις είναι λίγες εβδομάδες ως και 3 μήνες ανάλογα με τον όγκο αιτήσεων και το πρόγραμμα.
Μην ανησυχείτε όμως αφού οι εκπρόσωποι της εταιρείας μας παρακολουθούν συνεχώς τα προγράμματα οπότε θα ενημερώνεστε για κάθε εξέλιξη της αιτήσεώς σας.

Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης στα καθεστώτα του παρόντος, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30%) για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα. Στις ανωτέρω περιοχές, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, παρέχεται προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και πέντε τοις εκατό (5%) για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, επί της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου.

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό ενίσχυσης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 70% για τις μεσαίες 60% και για μεγάλες επιχειρήσεις στο 50%.

Ιδιωτικές μικρές, μεσαίες και μεγάλες τουριστικές Επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελλάδα με ελληνικό ΑΦΜ και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τα τουριστικά καταλύματα εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο ως επενδυτικά σχέδια και αφορούν:

Εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον.
Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον:

α) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ, εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα,
iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων,

γ) κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών

δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων

Να σημειωθεί ότι στο καθεστώς Εναλλακτικού Τουρισμού, ενισχύονται τα τουριστικά καταλύματα στην ύπαιθρο, τύπου Glamping.

Ναι εννοείται, το πρόγραμμα αφορά και την ίδρυση Τουριστικών μονάδων, την επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που στοχεύουν στην αναβαθμισμένη ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών και σε ολοκληρωμένες μορφές τουριστικών καταλυμάτων.

Σαφώς και μπορείτε. Δείτε όλες τις κατηγορίες που μπορούν να λάβουν επιδότηση:

 

 • Ίδρυση και επέκταση Ξενοδοχείων 4 αστέρων
 • Εκσυγχρονισμό Ξενοδοχειακών μονάδων με αναβάθμιση σε 3 αστέρια
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό Camping από 3 αστέρια
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών μονάδων
 • Ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (CONDO HOTELS)
 • Τουριστικές Εγκαταστάσεις
 • Glamping
 • Συνεδριακά κέντρα
 • Τουριστικούς λιμένες
 • Θεματικά πάρκα
 • Ιαματικό τουρισμό
 • Καταδυτικό τουρισμό
 • Κέντρα αναζωογόνησης και spa
 • Κέντρα Θαλασσοθεραπείας
 • Προπονητικό τουρισμό
 • Αγροτουρισμό, Γεωτουρισμό
 • Πολυλειτουργικά αγροκτήματα
 • Οινοτουρισμό

Η EspaBCLA αναλαμβάνει την υποστήριξη της επιχείρησής σας και την προετοιμασία για την σύνταξη της επενδυτικής σας πρότασης. Κατόπιν, την υπαγωγή της στον Αναπτυξιακό νόμο και την παρακολούθησή της μέχρι την τελική εκταμίευση!

 

Οι υποβολές αιτήσεων θα γίνονται έως 5/12/2022. Καλό θα ήταν να κινηθείτε άμεσα ώστε μαζί να επιτύχουμε την επιδότησή σας.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αξιολογηθεί με συγκριτική αξιολόγηση, και για έργα άνω καθορισμένου προϋπολογισμού στην διαδικασία αξιολόγησης θα ενέχεται ορισμένος από το Υπουργείο ορκωτός λογιστής. Η επίβλεψη του ορκωτού θα διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Με αυτό εξασφαλίζεται η αδιάβλητη αξιολόγηση. Ο χρόνος από την υποβολή επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

 

Συνήθως ο χρόνος για την αξιολόγηση και τις επιλέξιμες αιτήσεις είναι λίγες εβδομάδες ως και 3 μήνες ανάλογα με τον όγκο αιτήσεων και το πρόγραμμα.

Μην ανησυχείτε όμως αφού οι εκπρόσωποι της εταιρείας μας παρακολουθούν συνεχώς τα προγράμματα οπότε θα ενημερώνεστε για κάθε εξέλιξη της αιτήσεώς σας.

 

Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης στα καθεστώτα του παρόντος, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30%) για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα. Στις ανωτέρω περιοχές, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, παρέχεται προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και πέντε τοις εκατό (5%) για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, επί της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου.

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό ενίσχυσης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 70% για τις μεσαίες 60% και για μεγάλες επιχειρήσεις στο 50%.

Ιδιωτικές μικρές, μεσαίες και μεγάλες τουριστικές Επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελλάδα με ελληνικό ΑΦΜ και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Τα τουριστικά καταλύματα εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο ως επενδυτικά σχέδια και αφορούν:

Εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον.
Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον:

α) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ, εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα,
iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων,

γ) κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών

δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων

Να σημειωθεί ότι στο καθεστώς Εναλλακτικού Τουρισμού, ενισχύονται τα τουριστικά καταλύματα στην ύπαιθρο, τύπου Glamping.

Χρειάζεστε δάνειο; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε το δάνειο που θέλετε!

 • Θέλετε να ανακαινίσετε την επιχείρησή σας και δεν έχετε χρήματα για τις εργασίες;
 • Χρειάζεστε κατασκευαστικό δάνειο;
 • Έχετε ανάγκη από κεφάλαιο κίνησης;
 • Ενδιαφέρεστε για αγορά ακινήτου;

Εμείς φροντίζουμε για εσάς!

Η espaBCLA σε συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα, οικονομικούς & νομικούς συμβούλους διαχειρίζεται και επιτυγχάνει τη δανειοδότησή σας.
Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη για οποιοδήποτε τύπο δανείου χρειάζεστε.
Ενημερωθείτε σήμερα από εξειδικευμένο σύμβουλό μας.

Βασιστείτε σε εμάς…

Πραγματοποιήστε τα προσωπικά και επιχειρηματικά σας σχέδια εξασφαλίζοντας την επιδότησή σας με την espaBCLA.

Η espaBCLA εξασφαλίζει τα τελευταία 10 χρόνια την επιτυχή ένταξη και επιδότηση των πελατών της σε Επιδοτούμενα Προγράμματα προετοιμάζοντας και ολοκληρώνοντας αποτελεσματικά όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Έχοντας εξειδικευμένο Τμήμα υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων και σε συνεργασία με επιστήμονες, οικονομολόγους, τεχνικές εταιρείες, νομικούς συμβούλους και αρχιτέκτονες, η εταιρεία μας αποτελεί την Νούμερο 1 επιλογή όλων εκείνων που θέλουν να επιδοτηθούν.

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, αξιολόγηση, υποβολή και παρακολούθηση φακέλων σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις με το 92% των αιτήσεων που έχουμε υποβάλλει να έχουν εγκριθεί.

Η ικανοποίηση των πελατών μας είναι πρωταρχικός μας στόχος.

Βασιστείτε στην εμπειρία μας!

Η espaBCLA, η εταιρία με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε επιδοτούμενα προγράμματα, είναι εδώ για να σας εξασφαλίσει την υψηλότερη δυνατόν επιδότηση, με άμεση και ορθή κατάθεση φακέλου στο πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Ενημερωθείτε σήμερα από τους εξειδικευμένους Συμβούλους της εταιρείας μας και το ξενοδοχείο σας θα είναι πάντα με πληρότητα στο “full”.

Κατεβάστε τον οδηγό

Λάβετε στο e-mail σας τον οδηγό ένταξης στο πρόγραμμα και καλέστε μας να σχεδιάσουμε μαζί την ένταξή σας στο πρόγραμμα.

Εμείς αναλαμβάνουμε την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα!

Εσείς ασχοληθείτε με την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησής σας!

Επενδύστε στην επιχείρησή σας με χρήματα που δικαιούστε με το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Νόμου!

Μην χάσετε την ευκαιρία να μεγιστοποιήσετε το κέρδος σας!

Συμπληρώστε το τηλέφωνό σας και θα σας ενημερώσουμε σήμερα για το πώς μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας!

  Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα!   Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας για θέματα του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου

   Επικοινωνήστε μαζί μας